SHBG là gì? Ý nghĩa của từ shbg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

SHBG là gì? Ý nghĩa của từ shbg

SHBG là gì ?

SHBG là “Sex Hormone Binding Globulin” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHBG

SHBG có nghĩa “Sex Hormone Binding Globulin”, dịch sang tiếng Việt là “Globulin liên kết hormone giới tính”.

SHBG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHBG là “Sex Hormone Binding Globulin”.

Post Top Ad