BRM là gì? Ý nghĩa của từ brm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

BRM là gì? Ý nghĩa của từ brm

BRM là gì ?

BRM là “Business Relationship Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BRM

BRM có nghĩa “Business Relationship Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý quan hệ kinh doanh”.

BRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BRM là “Business Relationship Management”.

Một số kiểu BRM viết tắt khác:
+ British Racing Motors: Động cơ đua của Anh.
+ Benefits Realization Management: Quản lý thực hiện lợi ích.
+ Business Reply Mail: Thư trả lời doanh nghiệp.
+ Blackrock Mountain: Núi đá đen.
+ Basic Rifle Marksmanship: Kỹ năng súng trường cơ bản.
+ Ballot Resolution Meeting: Họp giải quyết lá phiếu.
+ Business Reference Model: Mô hình tham khảo kinh doanh.
+ Beyond Race Magazine: Tạp chí Beyond Race.
+ Bottle Return Machine: Máy trả chai.
+ Bedrock Mortar: Vữa nền.
+ British Railway Modelling: Mô hình đường sắt Anh.
+ Back Row Melbourne: Hàng Sau Melbourne.
+ Bharat Rang Mahotsav.
+ Biological Response Modifier: Công cụ điều chỉnh phản ứng sinh học.
+ Bridge Resource Management: Quản lý tài nguyên cầu.
+ Business Rules Management: Quản lý quy tắc kinh doanh.
+ Black Rock Mesa: Mesa đá đen.
+ British Railway Mission: Sứ mệnh đường sắt Anh.
+ Behavior Research Methods: Phương pháp nghiên cứu hành vi.
+ Bank of the Republic of Mali: Ngân hàng Cộng hòa Mali.

Post Top Ad