TOP là gì? Ý nghĩa của từ top - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

TOP là gì? Ý nghĩa của từ top

TOP là gì ?

TOP là “The Old Path” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOP

TOP có nghĩa “The Old Path”, dịch sang tiếng Việt là “Con đường cũ”.

TOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOP là “The Old Path”.

Post Top Ad