OBC là gì? Ý nghĩa của từ obc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

OBC là gì? Ý nghĩa của từ obc

OBC là gì ?

OBC là “Optimum Binder Content” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OBC

OBC có nghĩa “Optimum Binder Content”, dịch sang tiếng Việt là “Nội dung chất kết dính tối ưu”.

OBC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OBC là “Optimum Binder Content”.

Một số kiểu OBC viết tắt khác:
+ Other Backward Class: Lớp lạc hậu khác.
+ Oriental Bank of Commerce: Ngân hàng TMCP Phương Đông.
+ Other Backward Castes: Castes lạc hậu khác.
+ On-Board Computer: Máy tính trên máy bay.
+ Other Backward Classes: Các lớp lạc hậu khác.
+ Oriental Bank Corporation: Ngân Hàng Phương Đông.
+ Other Backwards Classes: Các lớp ngược khác.
+ Other Backwards Class: Lớp ngược khác.
+ Original Broadway Cast: Dàn diễn viên chính gốc.
+ Officer Basic Course: Khóa Sĩ Quan Căn Bản.
+ Optical Bar Camera: Máy ảnh thanh quang.
+ Officers Basic Course: Khóa Sĩ Quan Căn Bản.
+ Other backward caste: Đẳng cấp lạc hậu khác.
+ Outlet Branch Circuit: Mạch nhánh đầu ra.
+ Ontario Bible College: Đại học Kinh thánh Ontario.
+ Open Bible Churches: Nhà thờ Kinh thánh mở.
+ Other Backward Communities: Các cộng đồng lạc hậu khác.
+ Order of British Columbia: Huân chương British Columbia.
+ Others Backward Classes: Các lớp lạc hậu khác.
+ Oxford Business College: Cao đẳng kinh doanh Oxford.
+ Ontario Building Code: Mã xây dựng Ontario.
+ Order of Buddhist Contemplatives: Tăng đoàn Tu sĩ Phật giáo.
+ Oval Bible College: Đại học Kinh thánh hình bầu dục.
+ Occoquan Boat Club: Câu lạc bộ thuyền Occoquan.
+ Oil Budget Calculator: Máy tính ngân sách dầu.
+ Other Backword Class: Lớp từ khóa khác.
+ Okazaki Biology Conference: Hội nghị Sinh học Okazaki.
+ Old Baseball Cards: Thẻ bóng chày cũ.
+ Oriental Bird Club: CLB Chim Phương Đông.
+ Ottawa Business College: Cao đẳng kinh doanh Ottawa.

Post Top Ad