OMG là gì? Ý nghĩa của từ omg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

OMG là gì? Ý nghĩa của từ omg

OMG là gì ?

OMG là “Oh My God” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OMG

OMG có nghĩa “Oh My God”, dịch sang tiếng Việt là “Ôi chúa ơi”.

OMG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OMG là “Oh My God”.

Một số kiểu OMG viết tắt khác:
+ Object Management Group: Nhóm quản lý đối tượng.
+ Organica Music Group: Nhóm nhạc hữu cơ.
+ Optomyography: Chụp nhãn khoa.
+ Objective Media Group: Nhóm truyền thông mục tiêu.
+ Outlaw Motorcycle Gangs: Băng nhóm xe máy ngoài vòng pháp luật.
+ Ocular Myasthenia Gravis: Bệnh nhược cơ mắt.
+ Oh My Gawd.
+ Omnicom Media Group: Tập đoàn truyền thông Omnicom.
+ Oslo Marine Group: Tập đoàn Hàng hải Oslo.
+ Orkney Manifesto Group: Nhóm Tuyên ngôn Orkney.
+ Operational Manoeuvre Group: Nhóm cơ động hoạt động.
+ Ohio Made Gifts: Quà tặng làm từ Ohio.
+ Office Management Group: Nhóm quản lý văn phòng.
+ Operational Maneuver Group: Nhóm cơ động hoạt động.
+ Observer Media Group: Nhóm truyền thông quan sát viên.
+ Official Mail Guide: Hướng dẫn thư chính thức.
+ Orfanato Music Group: Nhóm nhạc Orfanato.
+ Oriente Music Group: Nhóm nhạc Oriente.
+ Oceans Melting Greenland: Đại dương tan chảy Greenland.
+ Office of Military Government: Văn phòng chính phủ quân sự.
+ Orthogonal Methods Group: Nhóm phương pháp trực giao.
+ OTT Media Grinder: Máy mài phương tiện OTT.

Post Top Ad