MSFT là gì? Ý nghĩa của từ msft - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

MSFT là gì? Ý nghĩa của từ msft

MSFT là gì ?

MSFT là “Multi-Stage Fitness Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MSFT

MSFT có nghĩa “Multi-Stage Fitness Test”, dịch sang tiếng Việt là “Bài kiểm tra thể lực nhiều giai đoạn”.

MSFT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MSFT là “Multi-Stage Fitness Test”.

Một số kiểu MSFT viết tắt khác:
+ Microsoft Corporation: Tập đoàn Microsoft.
+ Massachusetts Society for Freedom in Teaching: Hiệp hội tự do giảng dạy Massachusetts.

Post Top Ad