WSML là gì? Ý nghĩa của từ wsml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

WSML là gì? Ý nghĩa của từ wsml

WSML là gì ?

WSML là “Web Services Modeling Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WSML

WSML có nghĩa “Web Services Modeling Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ lập mô hình dịch vụ web”.

WSML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WSML là “Web Services Modeling Language”.

Một số kiểu WSML viết tắt khác:
+ West Suburban Math League: Giải toán ngoại ô phía Tây.

Post Top Ad