NRE là gì? Ý nghĩa của từ nre - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

NRE là gì? Ý nghĩa của từ nre

NRE là gì ?

NRE là “Negative Regulatory Element” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NRE

NRE có nghĩa “Negative Regulatory Element”, dịch sang tiếng Việt là “Yếu tố điều chỉnh tiêu cực”.

NRE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NRE là “Negative Regulatory Element”.

Một số kiểu NRE viết tắt khác:
+ National Railway Equipment: Thiết bị đường sắt quốc gia.
+ Non-recurring engineering: Kỹ thuật không định kỳ.
+ Nippon Race Engine: Động cơ xe đua Nippon.
+ Non-resident external: Người không cư trú bên ngoài.
+ New Relationship Energy: Năng lượng mối quan hệ mới.
+ Niagara Regional Exhibition: Triển lãm khu vực Niagara.
+ Naval Research Establishment: Cơ sở Nghiên cứu Hải quân.
+ Natural Resources & Environment: Tài nguyên & Môi trường.
+ National Ranking Event: Sự kiện xếp hạng quốc gia.
+ National Rail Enquiries: Yêu cầu đường sắt quốc gia.

Post Top Ad