YAS là gì? Ý nghĩa của từ yas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

YAS là gì? Ý nghĩa của từ yas

YAS là gì ?

YAS là “Yeast Androgen Screen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YAS

YAS có nghĩa “Yeast Androgen Screen”, dịch sang tiếng Việt là “Màn hình men Androgen”.

YAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YAS là “Yeast Androgen Screen”.

Một số kiểu YAS viết tắt khác:
+ Yorkshire Ambulance Service: Dịch vụ xe cứu thương Yorkshire.
+ Yang Amat Setia.
+ Youth Against Settlements: Thanh niên chống lại các khu định cư.
+ Yttrium(III) arsenide: Yttri(III) arsenua.
+ Yorkshire Agricultural Society: Hiệp hội Nông nghiệp Yorkshire.
+ Yellowstone Adventure and Service: Cuộc phiêu lưu và dịch vụ của Yellowstone.
+ Young Academy of Scotland: Học viện trẻ của Scotland.
+ Young Australian Skeptics: Giới trẻ Úc hoài nghi.
+ Young Actors Space: Không Gian Diễn Viên Trẻ.
+ York Archaeological Society: Hiệp hội khảo cổ học York.

Post Top Ad