FGW là gì? Ý nghĩa của từ fgw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

FGW là gì? Ý nghĩa của từ fgw

FGW là gì ?

FGW là “Flexural Gravity Waves” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FGW

FGW có nghĩa “Flexural Gravity Waves”, dịch sang tiếng Việt là “Sóng hấp dẫn uốn”.

FGW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FGW là “Flexural Gravity Waves”.

Một số kiểu FGW viết tắt khác:
+ First Great Western: Miền Tây vĩ đại đầu tiên.
+ Force Generation Wing: Cánh tạo lực.
+ Feeding submarine groundwater: Nuôi nước ngầm dưới biển.

Post Top Ad