WW1 là gì? Ý nghĩa của từ ww1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

WW1 là gì? Ý nghĩa của từ ww1

WW1 là gì ?

WW1 là “World War I” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WW1

WW1 có nghĩa “World War I”, dịch sang tiếng Việt là “Thế Chiến thứ nhất”.

WW1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WW1 là “World War I”.

Một số kiểu WW1 viết tắt khác:
+ First World War: Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Post Top Ad