OBT là gì? Ý nghĩa của từ obt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

OBT là gì? Ý nghĩa của từ obt

OBT là gì ?

OBT là “Optimized Background Therapy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OBT

OBT có nghĩa “Optimized Background Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Liệu pháp nền được tối ưu hóa”.

OBT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OBT là “Optimized Background Therapy”.

Một số kiểu OBT viết tắt khác:
+ Orange Blossom Trail: Đường mòn hoa cam.
+ Opportunities for a Better Tomorrow: Cơ hội cho một ngày mai tốt đẹp hơn.
+ Oregon Ballet Theatre: Nhà hát ba lê Oregon.
+ Operant-Behavioral therapy: Người điều hành-Trị liệu hành vi.
+ Operation Breakthrough: Hoạt động đột phá.

Post Top Ad