BU là gì? Ý nghĩa của từ bu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

BU là gì? Ý nghĩa của từ bu

BU là gì ?

BU là “Business Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BU

BU có nghĩa “Business Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị kinh doanh”.

BU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BU là “Business Unit”.

Một số kiểu BU viết tắt khác:
+ Boston University: Đại học Boston.
+ Barisal University: Đại học Barisal.
+ Brilliant Uncirculated: Rực rỡ không tuần hoàn.
+ Bangladesh University: Đại học Bangladesh.
+ Bryan University: Đại học Bryan.
+ Busoga University: Đại học Busoga.
+ Bangalore University: Đại học Bangalore.
+ Blood Urea: urê máu.
+ Base up: Cơ sở lên.
+ Bitcoin Unlimited: Bitcoin không giới hạn.
+ Barkatullah University: Đại học Barkatullah.
+ Bapne Bhuigaon.
+ Bodoland University: Đại học Bodoland.
+ Branching Unit: Đơn vị phân nhánh.
+ BTS Universe: Vũ trụ bts.
+ Bluegrass Unlimited: Bluegrass không giới hạn.
+ Buddhist Union: Liên minh Phật giáo.
+ Benadir University: Đại học Benadir.
+ Bradley University: Đại học Bradley.
+ Britannia University: Đại học Britannia.
+ Brandon University: Đại học Brandon.
+ British Union: Liên hiệp Anh.
+ Brothers Union: Liên minh anh em.
+ Bargaining Unit: Đơn vị thương lượng.
+ Back Umpire: Trọng tài lùi.
+ Basic Units: Đơn vị cơ bản.

Post Top Ad