XXX là gì? Ý nghĩa của từ xxx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

XXX là gì? Ý nghĩa của từ xxx

XXX là gì ?

XXX là “Roman Numeral 30” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XXX

XXX có nghĩa “Roman Numeral 30”, dịch sang tiếng Việt là “Số La Mã 30”.

XXX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XXX là “Roman Numeral 30”.

Một số kiểu XXX viết tắt khác:
+ Triple-X syndrome: Hội chứng Triple-X.

Post Top Ad