ZIN là gì? Ý nghĩa của từ zin - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

ZIN là gì? Ý nghĩa của từ zin

ZIN là gì ?

ZIN là “Zumba Instructor Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZIN

ZIN có nghĩa “Zumba Instructor Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưới huấn luyện viên Zumba”.

ZIN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZIN là “Zumba Instructor Network”.

Một số kiểu ZIN viết tắt khác:
+ Northern Intervention Zone: Khu can thiệp phía Bắc.

Post Top Ad