0D là gì? Ý nghĩa của từ 0d - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

0D là gì? Ý nghĩa của từ 0d

0D là gì ?

0D là “Zero-dimensional” trong tiếng Anh. Trong toán học, nó có thể dùng để đề cập đến điểm, điều gì đó không có chiều.

Ý nghĩa của từ 0D

0D có nghĩa “Zero-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Không chiều”. Chỉ một điểm hoặc đối tượng không có kích thước theo bất kỳ hướng nào, đặc biệt trong toán học và các lĩnh vực khoa học.

0D là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng 0D là “Zero-dimensional”.

Một số kiểu 0D viết tắt khác:
+ Zero-Day: Không ngày. Một lỗ hổng phần mềm được tận dụng trong ngày mà thông tin về nó trở nên công khai, thường là trước khi có sự vá hoặc bản vá nào khả dụng.
+ Zero Degrees: Không độ. Nói đến số không độ C hoặc không độ F, tùy thuộc vào đơn vị đo nhiệt độ.

Post Top Ad