6D là gì? Ý nghĩa của từ 6d - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

6D là gì? Ý nghĩa của từ 6d

6D là gì ?

6D là “Six-dimensional” trong tiếng Anh. Một thuật ngữ trong toán học và khoa học máy tính để mô tả không gian với sáu chiều.

Ý nghĩa của từ 6D

6D có nghĩa “Six-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Sáu chiều”. Với 6D thì không gian được biểu diễn bằng sáu chiều không gian tọa độ.
Ví dụ, trong không gian ba chiều (3D), chúng ta có các trục tọa độ x, y và z. Khi mở rộng thành không gian sáu chiều (6D), thì có thêm ba chiều tọa độ nữa, thường được ký hiệu là α, β và γ, chẳng hạn như (x, y, z, α, β, γ).

6D là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng 6D là “Six-dimensional”.

Một số kiểu 6D viết tắt khác:
+ Six Degrees: Sáu độ.
+ Six Sigma: Sáu sigma.
+ Canon EOS 6D.

Post Top Ad