COM là gì? Ý nghĩa của từ com - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

COM là gì? Ý nghĩa của từ com

COM là gì ?

COM là “Commercial” trong tiếng Anh. Đề cập đến lĩnh vực kinh doanh, thương mại, quảng cáo, hoặc mục đích lợi nhuận.

Ý nghĩa của từ COM

COM có nghĩa “Commercial”, dịch sang tiếng Việt là “Thương mại”. Trong quảng cáo, một "commercial" là một đoạn video ngắn được tạo ra để quảng bá cho một sản phẩm, dịch vụ, hoặc thương hiệu. Nó thường là những quảng cáo xuất hiện trên truyền hình, trực tuyến, hoặc trên các phương tiện truyền thông khác.
Trong kinh doanh, từ này dùng để mô tả những hoạt động, sản phẩm, hay dịch vụ liên quan đến thương mại.
Ngoài ra, nó cũng đề cập đến những hoạt động được thực hiện với mục đích kiếm lợi nhuận.

COM là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng COM là “Commercial”.

Một số kiểu COM viết tắt khác:
+ Comoros.
+ Component Object Model: Mô hình đối tượng thành phần. Một kiến trúc phần mềm được phát triển bởi Microsoft, thường được sử dụng để phát triển ứng dụng Windows.
+ Command: Lệnh, yêu cầu. Một lệnh, chỉ thị hoặc yêu cầu để thực hiện một hành động cụ thể.
+ Communication: Giao tiếp. Truyền đạt thông tin giữa các bên, cũng như các hoạt động liên quan đến giao tiếp và truyền thông dữ liệu.

Post Top Ad