NTY là gì? Ý nghĩa của từ nty - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

NTY là gì? Ý nghĩa của từ nty

NTY là gì ?

NTY là “Not Tested Yet” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NTY

NTY có nghĩa “Not Tested Yet”, dịch sang tiếng Việt là “Chưa được kiểm tra”. Thông thường, cụm từ này được sử dụng để ghi chú rằng một sản phẩm, dự án, hoặc một tính năng cụ thể chưa được kiểm tra hoặc kiểm thử để đảm bảo tính ổn định và chất lượng.
Vì vậy, từ này là một cách để ghi chú và nhắc nhở rằng phần nào đó cần phải được kiểm tra trước khi triển khai hoặc phát hành chính thức.

NTY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTY là “Not Tested Yet”.

Một số kiểu NTY viết tắt khác:
+ No Thank You: Không cám ơn. Đây là một cách lịch sự để từ chối một lời đề nghị hoặc sự giúp đỡ từ người khác. Thường được sử dụng khi ai đó đề xuất điều gì đó, cung cấp sự giúp đỡ, hoặc đưa ra một dạng lời mời, và bạn muốn từ chối một cách nhã nhặn.

Post Top Ad