HOLLAND là gì? Ý nghĩa của từ holland - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

HOLLAND là gì? Ý nghĩa của từ holland

HOLLAND là gì ?

HOLLAND là “Hope Our Love Lasts And Never Dies” trong tiếng Anh. Một biểu ngữ lãng mạn, thể hiện mong muốn cho một mối quan hệ lâu dài và không bao giờ chấm dứt.

Ý nghĩa của từ HOLLAND

HOLLAND có nghĩa “Hope Our Love Lasts And Never Dies”, dịch sang tiếng Việt là “Hy vọng tình yêu của chúng ta trường tồn và không bao giờ chết”.

HOLLAND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOLLAND là “Hope Our Love Lasts And Never Dies”.

Một số kiểu HOLLAND viết tắt khác:
+ Netherlands: Hà Lan. HOLLAND là một cách viết không chính thức để ám chỉ quốc gia Hà Lan.
+ Go Tae-seob. "HOLLAND" là nghệ sĩ và nhạc sĩ Hàn Quốc có tên thật là Go Tae-seob.

Post Top Ad