A2ATD là gì? Ý nghĩa của từ a2atd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

A2ATD là gì? Ý nghĩa của từ a2atd

A2ATD là gì ?

A2ATD là “Anti-Armour Advanced Technology Demonstration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ A2ATD

A2ATD có nghĩa “Anti-Armour Advanced Technology Demonstration”, dịch sang tiếng Việt là “Trình diễn công nghệ tiên tiến chống giáp”. Một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực quốc phòng hoặc công nghệ quân sự.
Nó sẽ mô tả các công nghệ mới và tiên tiến được phát triển để chống lại hoặc tiêu diệt xe tăng, thiết bị chống giáp, hoặc hệ thống vũ khí cường kích.

A2ATD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng A2ATD là “Anti-Armour Advanced Technology Demonstration”.

Post Top Ad