AACCS là gì? Ý nghĩa của từ aaccs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

AACCS là gì? Ý nghĩa của từ aaccs

AACCS là gì ?

AACCS là “American Association of Christian Colleges and Seminaries” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AACCS

AACCS có nghĩa “American Association of Christian Colleges and Seminaries”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các trường cao đẳng và hội thảo Cơ đốc giáo Hoa Kỳ”. Tên một tổ chức của các trường đại học và học viện Kinh Thánh tại Hoa Kỳ và Puerto Rico, được thành lập vào năm 1985 và chính thức được công nhận vào năm 2005.

AACCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AACCS là “American Association of Christian Colleges and Seminaries”.

Post Top Ad