AFCEA là gì? Ý nghĩa của từ afcea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

AFCEA là gì? Ý nghĩa của từ afcea

AFCEA là gì ?

AFCEA là “Armed Forces Communications and Electronics Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFCEA

AFCEA có nghĩa “Armed Forces Communications and Electronics Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Điện tử và Truyền thông Lực lượng Vũ trang”. Một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên về lĩnh vực truyền thông và điện tử quân sự.
AFCEA tập trung vào việc hỗ trợ cũng như kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đối với an ninh và quốc phòng.

AFCEA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFCEA là “Armed Forces Communications and Electronics Association”.

Post Top Ad