CYM là gì? Ý nghĩa của từ cym - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

CYM là gì? Ý nghĩa của từ cym

CYM là gì ?

CYM là “Cayman Islands” trong tiếng Anh. Một quốc gia lưu vực biển Caribe, nằm dưới sự quản lý của Hoàng gia Anh.

Ý nghĩa của từ CYM

CYM có nghĩa “Cayman Islands”, dịch sang tiếng Việt là “Quần đảo Cayman”. Thuộc lưu vực biển Caribe, bao gồm ba đảo chính là Grand Cayman, Cayman Brac, và Little Cayman.
Khu vực này cũng nổi tiếng với bãi biển đẹp và hoạt động lặn nổi tiếng.

CYM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CYM là “Cayman Islands”.

Một số kiểu CYM viết tắt khác:
+ Welsh language: Ngôn ngữ xứ Wales.
+ Chaldon Youth Ministries: Mục vụ Thanh niên Chaldon. Một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tôn giáo và tình nguyện ở Anh.
+ Cardiff Youth Musical: Nhạc kịch trẻ Cardiff.

Post Top Ad