BESS là gì? Ý nghĩa của từ bess - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

BESS là gì? Ý nghĩa của từ bess

BESS là gì ?

BESS là “Battery Energy Storage System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BESS

BESS có nghĩa “Battery Energy Storage System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin”. Hệ thống lưu trữ năng lượng sử dụng pin hoặc công nghệ khác để thu thập và cung cấp năng lượng theo nhu cầu, giúp ổn định lưới điện và tối ưu hóa sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.

BESS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BESS là “Battery Energy Storage System”.

Một số kiểu BESS viết tắt khác:
+ Business, Education, and Social Sciences: Kinh doanh, Giáo dục và Khoa học Xã hội. Một thuật ngữ mô tả nhóm rộng lớn các lĩnh vực học thuộc ba lĩnh vực chính: Kinh doanh, Giáo dục và Khoa học Xã hội.

Post Top Ad