AFATDS là gì? Ý nghĩa của từ afatds - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

AFATDS là gì? Ý nghĩa của từ afatds

AFATDS là gì ?

AFATDS là “Advanced Field Artillery Tactical Data System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AFATDS

AFATDS có nghĩa “Advanced Field Artillery Tactical Data System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống dữ liệu chiến thuật pháo binh dã chiến nâng cao”. Một hệ thống dữ liệu chiến thuật phục vụ quản lý và điều khiển tác động của pháo binh trong môi trường chiến đấu.
Đặc biệt, nó được sử dụng trong lĩnh vực quân sự để tối ưu hóa quyết định chiến thuật và tích hợp thông tin giữa các hệ thống pháo binh.

AFATDS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AFATDS là “Advanced Field Artillery Tactical Data System”.

Post Top Ad