DASL là gì? Ý nghĩa của từ dasl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

DASL là gì? Ý nghĩa của từ dasl

DASL là gì ?

DASL là “Datapoint's Advanced Systems Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DASL

DASL có nghĩa “Datapoint's Advanced Systems Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ hệ thống nâng cao của Datapoint”. Một ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Datapoint Corporation cho các hệ thống máy tính của họ, chủ yếu là Datapoint 2200, trong những năm 1970 và 1980.

DASL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DASL là “Datapoint's Advanced Systems Language”.

Một số kiểu DASL viết tắt khác:
+ Data And Story Library: Thư viện dữ liệu và câu chuyện. Một tài nguyên trực tuyến cung cấp bộ dữ liệu để hỗ trợ giáo dục và nghiên cứu trong lĩnh vực thống kê cũng như khoa học dữ liệu.
+ Digital Analog Simulator Language: Ngôn ngữ mô phỏng tương tự kỹ thuật số. Một ngôn ngữ mô phỏng số hóa tương tự, thường được sử dụng trong thiết kế, kiểm thử hệ thống và linh kiện điện tử.

Post Top Ad