DFAS là gì? Ý nghĩa của từ dfas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

DFAS là gì? Ý nghĩa của từ dfas

DFAS là gì ?

DFAS là “Defense Finance and Accounting Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DFAS

DFAS có nghĩa “Defense Finance and Accounting Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Kế toán và Tài chính Quốc phòng”. Tên cơ quan quản lý tài chính và kế toán cho quân đội Hoa Kỳ, cung cấp dịch vụ liên quan đến thanh toán, kế toán, và quản lý ngân sách.

DFAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DFAS là “Defense Finance and Accounting Service”.

Post Top Ad