CMIIAW là gì? Ý nghĩa của từ cmiiaw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

CMIIAW là gì? Ý nghĩa của từ cmiiaw

CMIIAW là gì ?

CMIIAW là “Correct me if I am wrong” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CMIIAW

CMIIAW có nghĩa “Correct me if I am wrong”, dịch sang tiếng Việt là “Sửa đúng nếu tôi đã sai lầm”. Một cách khiêm tốn để yêu cầu sự sửa sai hoặc xác nhận thông tin trong một cuộc trò chuyện hoặc thảo luận.
Thông thường, người nói sử dụng cụm từ này mong muốn nhận ý kiến hoặc đóng góp thông tin chính xác từ người khác.

CMIIAW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CMIIAW là “Correct me if I am wrong”.

Post Top Ad