DAF là gì? Ý nghĩa của từ daf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

DAF là gì? Ý nghĩa của từ daf

DAF là gì ?

DAF là “Delivered At Frontier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAF

DAF có nghĩa “Delivered At Frontier”, dịch sang tiếng Việt là “Giao tại biên giới”. Điều khoản vận chuyển trong thương mại quốc tế, mô tả mức độ trách nhiệm của người bán và người mua trong quá trình giao hàng.
Theo đó, người bán chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển hàng hóa đến một điểm giới hạn (thường là biên giới quốc gia) và chịu mọi chi phí cũng như rủi ro cho việc vận chuyển đến đó.
Từ điểm giới hạn này, trách nhiệm chuyển giao và chi phí vận chuyển chuyển sang người mua.

DAF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAF là “Delivered At Frontier”.

Một số kiểu DAF viết tắt khác:
+ Dissolved Air Flotation: Tuyển nổi không khí hòa tan. Một phương pháp xử lý nước để loại bỏ chất rắn và chất hữu cơ bằng cách sử dụng bong bóng không khí.
+ Deutsch Amerikanische Freundschaft: Tình bạn người Mỹ gốc Đức. Tên đầy đủ của một ban nhạc điện tử Đức. Tên này dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "Tình bạn Đức - Mỹ."

Post Top Ad