ERCIM là gì? Ý nghĩa của từ ercim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

ERCIM là gì? Ý nghĩa của từ ercim

ERCIM là gì ?

ERCIM là “European Research Consortium for Informatics and Mathematics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERCIM

ERCIM có nghĩa “European Research Consortium for Informatics and Mathematics”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nghiên cứu Châu Âu về Tin học và Toán học”. Tổ chức hợp tác tại châu Âu, tập trung vào lĩnh vực thông tin học và toán học.
Mục tiêu của họ là nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực, cũng như nâng cao hiệu suất nghiên cứu trong cộng đồng.

ERCIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ERCIM là “European Research Consortium for Informatics and Mathematics”.

Post Top Ad