ERI là gì? Ý nghĩa của từ eri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

ERI là gì? Ý nghĩa của từ eri

ERI là gì ?

ERI là “Economic Research Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERI

ERI có nghĩa “Economic Research Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo hiểm liên quan đến thu nhập”. Một tổ chức chuyên nghiên cứu về kinh tế và thị trường lao động.
Nhiệm vụ của họ gồm nghiên cứu, phân tích xu hướng kinh tế.
Đồng thời cung cấp thông tin thị trường lao động để hỗ trợ quyết định chính trị và doanh nghiệp.

ERI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ERI là “Economic Research Institute”.

Một số kiểu ERI viết tắt khác:
+ Eritrea.
+ Economic Research Institute: Viện nghiên cứu kinh tế.
+ Environmental Resources Inventory: Kiểm kê tài nguyên môi trường.

Post Top Ad