ERLAWS là gì? Ý nghĩa của từ erlaws - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

ERLAWS là gì? Ý nghĩa của từ erlaws

ERLAWS là gì ?

ERLAWS là “Eastern Ruapehu Lahar Alarm and Warning System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ERLAWS

ERLAWS có nghĩa “Eastern Ruapehu Lahar Alarm and Warning System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống báo động và cảnh báo Đông Ruapehu Lahar”. Tên hệ thống cảnh báo về nguy cơ lahars (dòng chảy bùn núi lửa) tại vùng Ruapehu ở phía đông, New Zealand.

ERLAWS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ERLAWS là “Eastern Ruapehu Lahar Alarm and Warning System”.

Post Top Ad