BETOS là gì? Ý nghĩa của từ betos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

BETOS là gì? Ý nghĩa của từ betos

BETOS là gì ?

BETOS là “Berenson-Eggers Type of Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BETOS

BETOS có nghĩa “Berenson-Eggers Type of Service”, dịch sang tiếng Việt là “Loại hình dịch vụ của Berenson-Eggers”. Hệ thống phân loại dịch vụ y tế được sử dụng để phân tích chi phí Medicare.
Mỗi mã thủ tục của Hệ thống mã hóa thủ tục chung của Cơ quan Quản lý Dịch vụ Y tế (HCPCS) được gán một mã BETOS.

BETOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BETOS là “Berenson-Eggers Type of Service”.

Post Top Ad