BXGB là gì? Ý nghĩa của từ bxgb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

BXGB là gì? Ý nghĩa của từ bxgb

BXGB là gì ?

BXGB là “Bến xe Giáp Bát” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BXGB

BXGB có nghĩa “Bến xe Giáp Bát”. Trung tâm vận tải ở Hà Nội, Việt Nam. Nơi này phục vụ chủ yếu cho các tuyến xe khách nội địa, kết nối thành phố với các tỉnh và địa điểm khác.
Với các bến khác như bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đóng vai trò quan trọng trong hệ thống vận tải công cộng của thành phố.

BXGB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BXGB là “Bến xe Giáp Bát”.

Post Top Ad