ODD là gì? Ý nghĩa của từ odd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

ODD là gì? Ý nghĩa của từ odd

ODD là gì ?

ODD là “Oppositional Defiant Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ODD

ODD có nghĩa “Oppositional Defiant Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn bất chấp chống đối”. Một rối loạn tâm lý xuất hiện ở trẻ em, đặc trưng bởi thái độ phản đối, thách thức và quấy rối.

ODD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ODD là “Oppositional Defiant Disorder”.

Một số kiểu ODD viết tắt khác:
+ Optical Disc Drive: Ổ đĩa quang. Thiết bị đọc đĩa quang, sử dụng tia laser để đọc và ghi dữ liệu trên đĩa quang như CD, DVD.
+ Oculodentodigital: Tên một trình trạng di truyền.
+ Operational Design Domain: Miền thiết kế vận hành.
+ Operational Due Diligence: Thẩm định hoạt động. Quá trình kiểm tra và đánh giá hiệu suất và quy trình vận hành của một doanh nghiệp trước khi đầu tư.
+ Optic Disc Drusen: Đĩa quang Drusen.
+ Orphan Drug Designation: Chỉ định thuốc mồ côi.
+ Operational Diving Division: Phòng lặn tác nghiệp.

Post Top Ad