VATM là gì? Ý nghĩa của từ vatm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

VATM là gì? Ý nghĩa của từ vatm

VATM là gì ?

VATM là “Vietnam Air Traffic Management Corporation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VATM

VATM có nghĩa “Vietnam Air Traffic Management Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty quản lý bay Việt Nam”. Tổ chức quản lý lưu thông không lưu tại Việt Nam.
Chịu trách nhiệm điều hành, giám sát, duy trì an toàn trong không lưu trên lãnh thổ quốc gia.
Bao gồm như: quản lý đường bay và dịch vụ liên quan...

VATM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VATM là “Vietnam Air Traffic Management Corporation”.

Một số kiểu VATM viết tắt khác:
+ Association of Telecommunications and Value-Added Service Providers: Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và giá trị gia tăng.

Post Top Ad