RSSI là gì? Ý nghĩa của từ rssi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

RSSI là gì? Ý nghĩa của từ rssi

RSSI là gì ?

RSSI là “Received Signal Strength Indicator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RSSI

RSSI có nghĩa “Received Signal Strength Indicator”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ báo cường độ tín hiệu nhận được”. Chỉ số đo lường mức độ mạnh yếu của tín hiệu không dây, thường được sử dụng trong các thiết bị truyền thông.

RSSI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RSSI là “Received Signal Strength Indicator”.

Một số kiểu RSSI viết tắt khác:
+ Received Signal Strength Indication: Chỉ báo cường độ tín hiệu nhận được.
+ Russian Space Science Internet: Internet khoa học vũ trụ Nga.
+ Relative Signal Strength Indicator: Chỉ báo cường độ tín hiệu tương đối.
+ Rural Small Scale Industries: Các ngành công nghiệp quy mô nhỏ ở nông thôn. Các doanh nghiệp nhỏ quy mô hoạt động trong lĩnh vực nông thôn, thường trong các ngành sản xuất nhỏ.

Post Top Ad