CADPAT là gì? Ý nghĩa của từ cadpat - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

CADPAT là gì? Ý nghĩa của từ cadpat

CADPAT là gì ?

CADPAT là “CAnadian Disruptive PATtern” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CADPAT

CADPAT có nghĩa “CAnadian Disruptive PATtern”, dịch sang tiếng Việt là “CAnadian gây rối PATtern”. Mẫu ngụy trang kỹ thuật số được Lực lượng vũ trang Canada sử dụng.
Nó do máy tính tạo ra và được phát triển cho mục đích quân sự.

CADPAT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CADPAT là “CAnadian Disruptive PATtern”.

Post Top Ad