DEPSECDEF là gì? Ý nghĩa của từ depsecdef - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

DEPSECDEF là gì? Ý nghĩa của từ depsecdef

DEPSECDEF là gì ?

DEPSECDEF là “Deputy Secretary of Defense” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DEPSECDEF

DEPSECDEF có nghĩa “Deputy Secretary of Defense”, dịch sang tiếng Việt là “Thứ trưởng Bộ Quốc phòng”. Một trong những chức vụ lãnh đạo hàng đầu trong Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và thường được sự đặc cấp của Tổng thống Mỹ bổ nhiệm.

DEPSECDEF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DEPSECDEF là “Deputy Secretary of Defense”.

Post Top Ad