ANWR là gì? Ý nghĩa của từ anwr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

ANWR là gì? Ý nghĩa của từ anwr

ANWR là gì ?

ANWR là “Arctic National Wildlife Refuge” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANWR

ANWR có nghĩa “Arctic National Wildlife Refuge”, dịch sang tiếng Việt là “Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực”. Một khu vực rộng lớn tại miền Bắc Alaska, Hoa Kỳ. Khu vực tự nhiên này rất quan trọng, nổi tiếng với vùng đồng cỏ, hồ và lãnh thổ lạnh.
Nời này cũng là một trong những khu vực có nhiều loài động và thực vật hoang dã đa dạng.

ANWR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANWR là “Arctic National Wildlife Refuge”.

Post Top Ad