BCPL là gì? Ý nghĩa của từ bcpl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

BCPL là gì? Ý nghĩa của từ bcpl

BCPL là gì ?

BCPL là “Basic Combined Programming Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BCPL

BCPL có nghĩa “Basic Combined Programming Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ lập trình kết hợp cơ bản”. Một ngôn ngữ lập trình máy tính đã phát triển vào những năm 1960 và 1970.
Nó có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển các ngôn ngữ lập trình khác như C và B.

BCPL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCPL là “Basic Combined Programming Language”.

Post Top Ad