CPDLC là gì? Ý nghĩa của từ cpdlc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

CPDLC là gì? Ý nghĩa của từ cpdlc

CPDLC là gì ?

CPDLC là “Controller-Pilot Data Link Communications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPDLC

CPDLC có nghĩa “Controller-Pilot Data Link Communications”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền thông liên kết dữ liệu điều khiển – thí điểm”. Hệ thống liên lạc dữ liệu giữa kiểm soát viên và phi công trong hàng không.
Nó sử dụng giao thức dữ liệu để truyền tải thông tin và chỉ đạo, giảm sử dụng thoại truyền thống.
CPDLC tăng cường hiệu suất và an toàn trong quản lý không lưu.

CPDLC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPDLC là “Controller-Pilot Data Link Communications”.

Post Top Ad