OFX là gì? Ý nghĩa của từ ofx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

OFX là gì? Ý nghĩa của từ ofx

OFX là gì ?

OFX là “Open Financial Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OFX

OFX có nghĩa “Open Financial Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Mở sàn giao dịch tài chính”. Chuẩn giao thức mở để trao đổi dữ liệu tài chính giữa các tổ chức tài chính, ngân hàng và phần mềm tài chính cá nhân.

OFX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OFX là “Open Financial Exchange”.

Một số kiểu OFX viết tắt khác:
+ Outer Fix: Sửa chữa bên ngoài. Một điểm cố định nằm ở xa tầm nhìn, thường được sử dụng trong hàng không để xác định vị trí tương đối của một máy bay.
+ OpenFX: OpenFX. Tiêu chuẩn giao thức mở cho các hiệu ứng đồ họa và video, cho phép tích hợp mở rộng linh hoạt trong các ứng dụng kỹ thuật số khác nhau.

Post Top Ad