CW/CE là gì? Ý nghĩa của từ cw/ce - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

CW/CE là gì? Ý nghĩa của từ cw/ce

CW/CE là gì ?

CW/CE là “Construction Worker / Construction Electrician” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CW/CE

CW/CE có nghĩa “Construction Worker / Construction Electrician”, dịch sang tiếng Việt là “Công nhân xây dựng / Thợ điện xây dựng”. Cả hai ngành nghề này đều trong lĩnh vực xây dựng.
"Công nhân xây dựng" (Construction Worker) tham gia vào các công việc xây dựng và trang trí công trình.
Trong khi, "Thợ điện xây dựng" (Construction Electrician) chuyên về lắp đặt và bảo trì hệ thống điện trong các công trình xây dựng.

CW/CE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CW/CE là “Construction Worker / Construction Electrician”.

Post Top Ad