DBBL là gì? Ý nghĩa của từ dbbl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DBBL là gì? Ý nghĩa của từ dbbl

DBBL là gì ?

DBBL là “Dutch-Bangla Bank Limited” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DBBL

DBBL có nghĩa “Dutch-Bangla Bank Limited”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng TNHH Hà Lan-Bangla”. Một ngân hàng thương mại có trụ sở tại Bangladesh, cung cấp dịch vụ tài chính và ngân hàng cho cá nhân và doanh nghiệp.
Đây cũng là một trong những ngân hàng lớn và quan trọng tại Bangladesh.

DBBL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DBBL là “Dutch-Bangla Bank Limited”.

Một số kiểu DBBL viết tắt khác:
+ Dismounted Battlespace Battle Laboratory: Phòng thí nghiệm Chiến đấu Không gian Dismounted. Tên của một loại phòng thí nghiệm hoặc cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự.
+ Dharan Bhandar Beer Limited: Công ty TNHH Bia Dharan Bhandar. Tên một công ty sản xuất bia tại Nepal.

Post Top Ad