DAN là gì? Ý nghĩa của từ dan - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DAN là gì? Ý nghĩa của từ dan

DAN là gì ?

DAN là “Dial Access Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAN

DAN có nghĩa “Dial Access Number”, dịch sang tiếng Việt là “Quay số truy cập”. Một số điện thoại hoặc dãy số mà người dùng sử dụng để truy cập một mạng hoặc hệ thống thông tin thông qua cuộc gọi điện thoại.
Ta có thể bắt gặp trong các dịch vụ như máy chủ truy cập internet, máy chủ thư điện tử, hoặc các hệ thống cung cấp dịch vụ qua điện thoại.

DAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAN là “Dial Access Number”.

Một số kiểu DAN viết tắt khác:
+ Danish language: Tiếng Đan Mạch.
+ Divers Alert Network: Mạng cảnh báo thợ lặn.
+ Daily Average Nutrient: Chất dinh dưỡng trung bình hàng ngày.
+ Delivery Area Network: Mạng lưới khu vực giao hàng.
+ Differential Area Network: Mạng khu vực khác biệt.

Post Top Ad