DAWN là gì? Ý nghĩa của từ dawn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DAWN là gì? Ý nghĩa của từ dawn

DAWN là gì ?

DAWN là “Drug Abuse Warning Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DAWN

DAWN có nghĩa “Drug Abuse Warning Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng cảnh báo lạm dụng ma túy”. Hệ thống theo dõi và báo cáo về sự lạm dụng chất gây nghiện tại Hoa Kỳ.
Nó cung cấp thông tin quan trọng cho các cơ quan chức năng và nghiên cứu y tế về xu hướng cũng như tình hình lạm dụng chất gây nghiện này.

DAWN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DAWN là “Drug Abuse Warning Network”.

Post Top Ad