DBR là gì? Ý nghĩa của từ dbr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DBR là gì? Ý nghĩa của từ dbr

DBR là gì ?

DBR là “Dynamic Binary Replacement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DBR

DBR có nghĩa “Dynamic Binary Replacement”, dịch sang tiếng Việt là “Thay thế nhị phân động”. Một kỹ thuật trong lập trình máy tính, cho phép thay thế phần mã máy của chương trình trong thời gian chạy mà không làm gián đoạn quá trình thực thi.
Nó thường được sử dụng để áp dụng bản vá, vá lỗi, hoặc thay đổi chức năng mà không cần khởi động lại chương trình.

DBR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DBR là “Dynamic Binary Replacement”.

Một số kiểu DBR viết tắt khác:
+ De Bellis Renationis.
+ Database Radio: Đài cơ sở dữ liệu. Một hệ thống radio sử dụng cơ sở dữ liệu để quản lý thông tin về nội dung phát sóng, bài hát, và chương trình. Nó có thể cũng là tên của một đài phát thanh hoặc dịch vụ radio.
+ Double Barrel Rifle: Súng trường nòng đôi. Loại súng trường có hai nòng, mang lại khả năng bắn nhanh và độ chính xác trong khoảng cách xa.
+ Debt Reduction: Giảm nợ. Quá trình giảm lượng nợ của cá nhân, doanh nghiệp hoặc quốc gia để giảm gánh nặng tài chính và cải thiện khả năng chi trả.

Post Top Ad