DCAS là gì? Ý nghĩa của từ dcas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

DCAS là gì? Ý nghĩa của từ dcas

DCAS là gì ?

DCAS là “Department of Citywide Administrative Services” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DCAS

DCAS có nghĩa “Department of Citywide Administrative Services”, dịch sang tiếng Việt là “Sở Dịch vụ hành chính toàn thành phố”. Cơ quan quản lý và cung cấp dịch vụ cho các cơ quan chính phủ địa phương của thành phố New York.
Phụ trách các công việc bao gồm quản lý tài sản, nhân sự, nguồn nhân lực, tài chính, và các dịch vụ hỗ trợ khác.

DCAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DCAS là “Department of Citywide Administrative Services”.

Một số kiểu DCAS viết tắt khác:
+ Devon and Cornwall Archery Society: Hội bắn cung Devon và Cornwall.
+ Deputy Commissioner for Academic Services: Phó Ủy viên dịch vụ học thuật. Một chức vụ trong lĩnh vực giáo dục, thường chịu trách nhiệm cho việc quản lý và cung cấp các dịch vụ học thuật trong một tổ chức giáo dục ở cấp độ quốc gia, bang, hoặc địa phương.

Post Top Ad